USA State Pathway Program

HELP Concordia – USA State Pathway Program

Đào tạo tại Học xá HELP Longlong

Mô tả chương trình

Chương trình này là một sự tuyển chọn kỹ lưỡng, giúp cho các bạn học sinh có thể nhập học tại một trường đại học ở Mỹ với tư cách là sinh viên năm thứ 2 sau khi đã hoàn thành một quá trình đào tạo học thuật (Khoá học Tiếng Anh + Khoá học Tổng quát) trong vòng một năm.
Học viên có nhiều chuyên ngành để lựa chọn sau khi kết thúc chương trình đào tạo tổng quát.

Đối tượng đào tạo

  • Học sinh Phổ thông trung học muốn tiếp nhân hệ thống giáo dục đào tạo tiên tiến từ Mỹ.
  • Sinh viên muốn thay đổi chuyển ngành, theo đuổi và phát triển sự nghiệp tại Mỹ.

*Học viên cần vượt qua bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh hoặc đạt mức điểm IELTs tương đương.

Tiến trình học tập

Các trường đại học liên kết với chương trình

Lịch trình hàng ngày

Áp dụng tại HELP Concordia

Thời gian Hoạt động Thời gian Hoạt động
06:00 ~ 07:00 Thức giấc, bữa sáng 13:00 ~ 17:00 Lớp học tại Concordia
07:00 ~ 08:00 Chuẩn bị tới trường 17:00 ~ 18:00 Bữa tối và thời gian cá nhân
08:00 ~ 12:00 Lớp Tiếng Anh (IELTS) 18:00 ~ 23:00 Giờ tự học
12:00 ~ 13:00 Bữa trưa 23:00 ~ Giờ ngủ

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chúng tôi !

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*