Programs in HELP Longlong

IELTS Đảm bảo đầu ra

Test Course – IELTS Guarantee Đào tạo tại Học xá HELP Longlong Vì sao lựa chọn IELTS đảm bảo đầu ra tại HELP? Kì thi IELTS chính thức được tổ chức tại Học xá Longlong

Programs in HELP Longlong

IELTS, TOEIC, TOEFL Advance

Test Course – IELTS, TOEIC, TOEFL Advance Mô tả chương trình Chương trình Test Courses (IELTS, TOEIC, TOEFL Advance) được thiết kế cho các học viên nhắm tới các mức điểm từ 6.0 trở lên

Programs in HELP Longlong

IELTS, TOEIC, TOEFL

Test Course – IELTS, TOEIC, TOEFL Basic Mô tả chương trình Chương trình Test Courses Basic (IELTS, TOEIC, TOEFL) được xây dựng cho các học viên muốn làm quen với các kỳ thi học thuật

Programs in HELP Clark

IELTS, TOEIC, TOEFL

Test Courses – IELTS, TOEIC, TOEFL Mô tả khóa học Chương trình Test Courses (IELTS, TOEIC, TOEFL) được thiết kế cho các học viên nhắm tới các mức điểm IELTS, TOEIC, TOEFL với mong muốn