Programs in HELP Martins

Elite Business English

ESL – Business English Program Mô tả chương trình Chương trình Elite Business English được xây dựng cho các đối tượng học viên muốn luyện tập và nhập vai mô phỏng các tình huống Thương

Programs in HELP Martins

Elite ESL

ESL – Elite ESL / Elite Speaking Intensive Mô tả chương trình Chương trình Elite ESL được xây dựng cho các học viên mong muốn thành thục nhuần nhuyễn Tiếng Anh như một ngôn ngữ

Programs in HELP Longlong

Power ESL

ESL – Power ESL / Power Speaking Intensive Mô tả chương trình Chương trình Power ESL được thiết kế cho các học viên năng động muốn được tham gia và trải nghiệm Tiếng Anh dưới

Programs in HELP Clark

Super Business English

ESL – Super Business English Program Mô tả khóa học Chương trình Super Business English (Tiếng Anh Thương Mại) được xây dựng cho các đối tượng học viên muốn luyện tập và nhập vai mô

Programs in HELP Clark

Super ESL

Học viên ở mọi trình độ (từ Cơ bản đến Nâng cao) đều có thể tham gia vào khóa học Super ESL/ Super Speaking Intensive tại Học xá HELP Clark.