Programs in HELP Longlong

ESL

ESL – ESL / ESL Intensive Mô tả chương trình Chương trình ESL được thiết kế cho các học viên năng động muốn được tham gia và trải nghiệm Tiếng Anh dưới nhiều hoạt động

Programs in HELP Clark

Business English

ESL – Business English Program Mô tả khóa học Chương trình Business English (Tiếng Anh Thương Mại) được xây dựng cho các đối tượng học viên muốn luyện tập và nhập vai mô phỏng các

Programs in HELP Clark

ESL

Học viên ở mọi trình độ (từ Cơ bản đến Nâng cao) đều có thể tham gia vào khóa học Super ESL/ Super Speaking Intensive tại Học xá HELP Clark.