Super ESL

ESL – Super ESL / Super Speaking Intensive

Mô tả chương trình

Học viên ở mọi trình độ (Sơ cấp – Cao cấp) đều có thể tham gia vào khóa học Super ESL. Khóa học là sự kết hợp giữa Power ESL (ESL Sơ-Trung cấp) và Elite ESL (Trung-Cao cấp), với một cách tiếp cận toàn diện tới Tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai.

Trong khóa học này tại Học xá HELP Clark, học viên sẽ học tập với một môi trường học thân thiện được vận hành bởi hệ thống Semi-Sparta với phong cách dạy thân thiện hòa đồng từ các giáo viên.

Học viên sẽ có 4-5 lớp học 1:1 tập trung vào 4 kỹ năng chính (Nghe, Nói, Đọc, Viết) và 1 lớp học nhóm 1:4 để vận dụng các kỹ năng Tiếng Anh đã học dựa trên các hoạt động trong lớp. Bên cạnh đó, lớp học đọc buổi sáng (Morning Reading Class) sẽ giúp học viên phát triển kỹ năng nghe-phát âm và các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.

Chương trình Super ESL phù hợp với các học viên muốn học tập Tiếng Anh một cách thoải mái hoặc các học viên muốn có nhiều thời gian tự học.

Cấp độ đào tạo

Low Beginner – High Advance (Cấp độ 1 – 9)

Thông tin chi tiết

Class Super ESL Super Speaking Intensive
Class Hour Thời lượng học tập
(Bắt buộc 6H + Tùy chọn 2H)
Thời lượng học tập
(Bắt buộc 7H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc M.R.C Morning Reading Class (1H) Morning Reading Class (1H)
Lớp học 1:1 Speaking (1H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Writing (1H)
Speaking (2H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Writing (1H)
Lớp học 1:4 Giao tiếp theo tình huống(1H) Giao tiếp theo tình huống(1H)
Lớp học đặc biệt Tùy chọn Lớp học đặc biệt (2H)
※Học viên ESL cần chọn học 1 Lớp học đặc biệt
Tùy chọn Lớp học đặc biệt (2H)
※Học viên ESL cần chọn học 1 Lớp học đặc biệt
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra (1H) Bài kiểm tra (1H)
Tùy chọn Lớp học 1:8 (Giáo viên Mỹ) Giao tiếp (1H)
※Có thể tham gia sau 4 tuần học tập.
Giao tiếp (1H)
※Có thể tham gia sau 4 tuần học tập.

* Sau cấp độ 5, học viên sẽ học chuyên sâu và chú trọng hơn vào Tiếng Anh học thuật.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*