Senior High School

HELP Concordia – Senior High School

Đào tạo tại Học xá HELP Longlong

Mô tả chương trình

Chương trình Senior High School tại HELP Concordia được thiết kế để cung cấp cho các đối tượng học viên học phổ thông, một sự chuẩn bị toàn diện cho việc theo đuổi các chương trình đào tạo Kế toán, Kinh doanh và Quản trị ở bậc đào tạo Đại học sau khi kết thúc chương trình phổ thông.

Với 15 môn học chính và 8 môn học thực tiễn, 9 môn học đặc biệt với tổng thời lượng 80 giờ mỗi học ky trong 4 học kỳ. Bên cạnh việc học tập lý thuyết, học viên sẽ được trải nghiệm thực tế tại các viện đào tạo liên quan bên ngoài trường học.

Bên cạnh chương trình đào tạo phổ thông, các học viên tham gia chương trình sẽ có các lớp học Tiếng Anh (3 giờ mỗi ngày) để bổ trợ và nâng cao các kỹ năng Tiếng Anh.

Đối tượng đào tạo

Học sinh Phổ thông trung học muốn tiếp nhân hệ thống giáo dục đào tạo tiên tiến hoặc muốn chuyển tiếp học tập Đại học, cao đẳng tại các quốc gia nói tiếng anh.
*Học viên cần vượt qua bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh hoặc đạt mức điểm IELTs tương đương.

Thông tin chi tiết

Lớp 11

Lớp 12

Môn học bổ trợ

Lịch trình hàng ngày

Thời gian Hoạt động Thời gian Hoạt động
06:00 ~ 07:00 Thức giấc, bữa sáng 17:30 ~ 18:00 Bữa tối
07:00 ~ 08:00 Chuẩn bị để đến trường 18:00 ~ 21:00 Lớp Tiếng Anh (IELTS)
08:00 ~ 17:00 Học tập tại Concordia 21:00 ~ 23:00 Tự học
17:00 ~ 17:30 Giờ cá nhân 23:00 ~ Giờ ngủ

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chúng tôi !

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*