IELTS, TOEIC, TOEFL

Test Courses – IELTS, TOEIC, TOEFL

Mô tả khóa học

Chương trình Test Courses (IELTS, TOEIC, TOEFL) được thiết kế cho các học viên nhắm tới các mức điểm IELTS, TOEIC, TOEFL với mong muốn được đào tạo toàn diện 4 kỹ năng.

Trong khóa học này tại Học xá HELP Clark, học viên sẽ học tập với một môi trường học kỉ luật được vận hành bởi hệ thống Sparta với phong cách dạy thân thiện từ các giáo viên.

Học viên sẽ có 4 lớp học 1:1 với định hướng bài thi cho các kỹ năng chính (Nghe, Nói, Đọc, Viết) và 2 lớp học nhóm 1:4 tập trung vào kỹ năng Nói trong giao tiếp. Bên cạnh đó, các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.
*Học viên bắt buộc phải thực hiện các bài thi thử hàng tuần.

Chương trình Test Courses phù hợp với các học viên mong muốn làm việc trong các công ty đa quốc gia, nhập cư hoặc du học tại các quốc gia sử dụng Tiếng Anh.

Cấp độ đào tạo

IELTS Band Score: 3.0 – 4.0 (hoặc tương đương)
ESL: Trình độ trung cấp trở lên.
Học viên được yêu cầu thực hiện phỏng vấn trước khi đăng ký học.

Thông tin chi tiết

Class IELTS Basic TOEIC Basic TOEFL Basic
Yêu cầu đầu vào Cấp độ 1: 2.5 IELTS
Cấp độ 2: 3.0 IELTS
Cấp độ 3: 4.0 IELTS
Cấp độ 1: 350 TOEIC
Cấp độ 2: 450 TOEIC
Cấp độ 3: 550 TOEIC
Cấp độ 1: 20 TOEFL
Cấp độ 2: 30 TOEFL
Cấp độ 3: 40 TOEFL
Giờ học Thời lượng học tối đa
(Bắt buộc 6H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc Lớp 1:1 IELTS Speaking (1H)
IELTS Listening (1H)
IELTS Reading (1H)
IELTS Writing (1H)
TOEIC Reading (1H)
TOEIC Listening (1H)
TOEIC Reading (1H)
TOEIC Listening (1H)
TOEFL Speaking (1H)
TOEFL Listening (1H)
TOEFL Reading (1H)
TOEFL Writing (1H)
Lớp 1:4 Giao tiếp theo tình huống(1H)
Ngữ pháp + Thuyết trình(1H)
Giờ Tự học Tự học (2H)
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra IELTS (1H) Bài kiểm tra TOEIC (1H) Bài kiểm tra TOEFL (1H)
Tùy chọn Lớp đặc biệt Tùy chọn Lớp đặc biệt (1H)

– Học viên sẽ thực hiện bài kiểm tra Mock-test hàng tuần vào 19:00 tối Chủ nhật.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*