IELTS, TOEIC, TOEFL

Test Course – IELTS, TOEIC, TOEFL Basic

Mô tả chương trình

Chương trình Test Courses Basic (IELTS, TOEIC, TOEFL) được xây dựng cho các học viên muốn làm quen với các kỳ thi học thuật hoặc muốn chuẩn bị cho bản thân các kỹ năng học thuật cần thiết để sẵn sàng cho chương trình đạo tao chuyên sâu hơn.

Trong khóa học này tại Học xá HELP Longlong, học viên sẽ học tập với một môi trường nghiêm khắc và nhiều áp lực được vận hành bởi hệ thống Sparta nguyên bản (Học viên không thể ra ngoài trong tuần) và phương pháp giảng dạy học thuật từ các giáo viên.

Học viên sẽ có 4 lớp học 1:1 với định hướng bài thi (Phát triển kỹ năng học thuật ở 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết) và 2 lớp học nhóm 1:4 tập trung vào việc thực hành các dạng bài thi. Bên cạnh đó, các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.
*Học viên bắt buộc phải thực hiện các bài thi thử 2 tuần 1 lần vào tối thứ 6.

Chương trình Test Courses phù hợp với các học viên mong muốn làm việc trong các công ty đa quốc gia, nhập cư hoặc du học tại các quốc gia sử dụng Tiếng Anh.

Cấp độ đào tạo

IELTS Band Score: 3.0 – 4.0 (hoặc tương đương)
ESL: Trình độ trung cấp trở lên.
Học viên được yêu cầu thực hiện phỏng vấn trước khi đăng ký học.

Thông tin chi tiết

Class IELTS TOEIC TOEFL
Yêu cầu đầu vào Cấp độ 1: 2.5 IELTS
Cấp độ 2: 3.0 IELTS
Cấp độ 1: 350 TOEIC
Cấp độ 2: 450 TOEIC
Cấp độ 1: 20 TOEFL
Cấp độ 2: 30 TOEFL
Giờ học Thời lượng học tập
(Bắt buộc 8H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc Lớp 1:1 IELTS Speaking (1H)
IELTS Listening (1H)
IELTS Reading (1H)
IELTS Writing (1H)
TOEIC Reading (1H)
TOEIC Listening (1H)
TOEIC Reading (1H)
TOEIC Listening (1H)
TOEFL Speaking (1H)
TOEFL Listening (1H)
TOEFL Reading (1H)
TOEFL Writing (1H)
Lớp 1:4 IELTS Reading (1H)
IELTS Listening (1H)
TOEIC Reading (1H)
TOEIC Listening (1H)
TOEFL Reading (1H)
TOEFL Listening (1H)
Lớp đặc biệt Tùy chọn Lớp đặc biệt (1H)
※Học viên phải học một Lớp đặc biệt
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra (1H)
(Tùy chỉnh theo Cấp độ học viên)
Tùy chọn Lớp tùy chọn Tự học (2H)
Lớp học nhóm ngữ pháp (1H)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*