IELTS, TOEIC, TOEFL Advance

Test Course – IELTS, TOEIC, TOEFL Advance

Mô tả chương trình

Chương trình Test Courses (IELTS, TOEIC, TOEFL Advance) được thiết kế cho các học viên nhắm tới các mức điểm từ 6.0 trở lên của các kỳ thi học thuật với sự chuyên sâu và toàn diện về các kỹ năng học thuật.

Trong khóa học này tại Học xá Longlong, học viên sẽ học tập với một môi trường vô cùng nghiêm khắc và nhiều áp lực được vận hành bởi hệ thống Sparta nguyên bản (Học viên không thể ra ngoài trong tuần) và phương pháp giảng dạy chuyên sâu học thuật từ các giáo viên.

Học viên sẽ có 4 lớp học 1:1 với định hướng bài thi, chiến lược làm bài và 2 lớp học nhóm 1:4 tập trung vào việc thực hành các dạng bài thi. Bên cạnh đó, các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.
*Học viên bắt buộc phải thực hiện các bài thi thử hàng tuần.

Chương trình Test Courses phù hợp với các học viên mong muốn làm việc trong các công ty đa quốc gia, nhập cư hoặc du học tại các quốc gia sử dụng Tiếng Anh.

Cấp độ đào tạo

IELTS Band: 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 hoặc tương đương.
Yêu cầu đầu vào: IELTS 4.0
Học viên được yêu cầu thực hiện phỏng vấn trước khi đăng ký học.

Thông tin chi tiết

Class IELTS Advance TOEIC Advance TOEFL Advance
Giờ học Thời lượng học tập
(Bắt buộc 8H + Tùy chọn 4H)
Thời lượng học tập
(Bắt buộc 8H + Tùy chọn 4H)
Thời lượng học tập
(Bắt buộc 8H + Tùy chọn 4H)
Bắt buộc Lớp 1:1 Speaking Task 1-2 (1H)
Writing Task 1 (1H)
Speaking Task 3 (1H)
Writing Task 2 (1H)
Reading (1H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Listening (1H)
Speaking (1H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Writing (1H)
Lớp 1:4 Reading (1H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Listening (1H)
Lớp đặc biệt Lớp đặc biệt (2H)
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra (1H)
Tự chọn Lớp tự chọn Tự học (2H)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*