IELTS, TOEIC, TOEFL

Super Test Courses – IELTS, TOEIC, TOEFL

Mô tả khóa học

Chương trình Super Test Courses (IELTS, TOEIC, TOEFL) được thiết kế cho các học viên nhắm tới các mức điểm IELTS, TOEIC, TOEFL với mong muốn được đào tạo toàn diện 4 kỹ năng.

Trong khóa học này tại Học xá HELP Clark, học viên sẽ học tập với một môi trường học thân thiện được vận hành bởi hệ thống Semi-Sparta với định hướng giảng dạy chuyên sâu từ các giáo viên.

Học viên sẽ có 4 lớp học 1:1 với định hướng bài thi cho các kỹ năng chính (Nghe, Nói, Đọc, Viết) và 1 lớp học nhóm 1:4 tập trung vào kỹ năng Nói trong giao tiếp. Bên cạnh đó, lớp học đọc buổi sáng (Morning Reading Class) sẽ giúp học viên phát triển kỹ năng nghe-phát âm và các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.
*Học viên bắt buộc phải thực hiện các bài thi thử hàng tuần.

Chương trình Super Test Courses phù hợp với các học viên mong muốn làm việc trong các công ty đa quốc gia, nhập cư hoặc du học tại các quốc gia sử dụng Tiếng Anh

Cấp độ đào tạo

Low Intermediate – High Advance (Cấp độ 4 – 9)

Thông tin chi tiết

Class IELTS Basic TOEIC Basic TOEFL Basic
Yêu cầu IELTS Score: 2.5 TOEIC Score: 250 TOEFL Score: 30
Mục tiêu theo cấp độ Cấp độ 1: 3.5 IELTS
Cấp độ 2: 4.0 IELTS
Cấp độ 3: Customized
Cấp độ 1: 350 TOEIC
Cấp độ 2: 550 TOEIC
Cấp độ 3: Customized
Cấp độ 1: 40 TOEFL
Cấp độ 2: 50 TOEFL
Cấp độ 3: Customized
Giờ học Thời lượng học tối đa
(Bắt buộc 6H + Tùy chọn 2H)
Thời lượng học tối đa
(Bắt buộc 6H + Tùy chọn 2H)
Thời lượng học tối đa
(Bắt buộc 6H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc M.R.C Morning Reading Class (1H) Morning Reading Class (1H) Morning Reading Class (1H)
Lớp 1:1 IELTS Speaking (1H)
IELTS Listening (1H)
IELTS Reading (1H)
IELTS Writing (1H)
TOEIC Reading (1H)
TOEIC Listening (1H)
TOEIC Reading (1H)
TOEIC Listening (1H)
TOEFL Speaking (1H)
TOEFL Listening (1H)
TOEFL Reading (1H)
TOEFL Writing (1H)
Lớp 1:4 Giao tiếp theo tình huống Giao tiếp theo tình huống Giao tiếp theo tình huống
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra IELTS (1H) Bài kiểm tra TOEIC (1H) Bài kiểm tra TOEFL (1H)
Tùy chọn Lớp đặc biệt Tùy chọn Lớp đặc biệt (1H) Tùy chọn Lớp đặc biệt (1H) Tùy chọn Lớp đặc biệt (1H)

– Học viên sẽ thực hiện bài kiểm tra Mock-test hàng tuần vào 19:00 tối Chủ nhật.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*