Tài liệu

Brochure
Brochure Tổng quan về HELP
HELP English

Brochure Chương trình Trại hè Tiếng Anh 2018
Junior Camp 2018 (Vn)

Brochure Chương trình Tiếng Anh Online
HELP Ivoline – Online

Brochure Tổng quan về HELP Junior
HELP Junior

Brochure Chương trình liên kết với Đại học Concordia
HELP Concordia – Pathway and SHS

Brochure Trường Quốc tế Gentry
HELP Gentry

Tài liệu liên quan
Lịch nhập học 2018
HELP Calendar 2018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*