Học viên nên liên hệ với các trung tâm tư vấn du học để được hỗ trợ

Học viên vui lòng cung cấp các thông tin liên quan đến mong muốn học tập tại Trường
(Để việc tư vấn học tập được dễ dàng và chính xác)

*****************************************************************************

 • Học xá mong muốn và loại phòng
 • Khóa học muốn đăng ký
 • Thời gian muốn học tập và ngày dự định bắt đầu
 • Thông tin khác (Lịch sử học tập, mục đích học tập, …)

*****************************************************************************
Ví dụ 1:

 • HELP Martins – Phòng đôi
 • Khóa học IELTS
 • 12 tuần – 30.10.2017
 • IELTS 6.0

Ví dụ 2:

 • HELP Longlong – Phòng bốn
 • Khóa học ESL
 • 8 tuần – 13.11.2017
 • Working holiday

Ví dụ 3:

 • HELP Clark – Phòng ba
 • Khóa học TOEIC
 • 24 tuần – 25.12.2017
 • Toeic 800

Các thông tin liên quan

 1. Lịch khai giảng
 2. Chi phí học tập
 3. Chương trình học