Local fee – Chi phí địa phương

Dưới đây là thông tin về các chi phí địa phương (giấy tờ học tập, gia hạn visa, chi phí điện nước, …) học viên cần nộp trong quá trình sinh hoạt và học tập tại trường. Tùy thời thời gian, các mức phí sẽ khác nhau và tính theo đơn vị 4 tuần.
Tham khảo thông tin ở ảnh (Click vào ảnh)

Other fee – Chi phí khác

– Phí đăng ký học (Registration fee) : $100
– Pick-up fee (Manila – Baguio): $50 (Regular) | $200 (Individual)
– Pick-up fee (Manila – Clark ): $30 (Regular) | $100 (Individual)
– Utilities: Longlong Campus: 2,000peso/4 tuần | Clark Campus: 1,600peso/4 tuần

Chú giải:
– ACR-I: Thẻ cư trú cho người nước ngoài, có giá trị trong vòng 1 năm.
– SSP: Giấy phép học tập đặc biệt, phục vụ cho việc học tiếng Anh, có giá trị trong 6 tháng.
– CRTV: Giấy phép cư trú dài hạn cho người nước ngoài cư trú hơn 6 tháng (Phụ phí: 1410peso).
– ECC: Giấy phép xuất cảnh cho người nước ngoài cư trú hơn 6 tháng (Phụ phí 500peso).
– Utilities: Chi phí điện nước hàng tháng.
– Book purchasing: Tiền mua sách lần đầu.
– Pick up fee: Phí đón học viên tại sân bay.

Chú ý:
-Các chi phí có thể thay đổi tùy theo quy định của chính phủ Philippines.
-Từ ngày 1/3/2019, chi phí Utilities thay đổi, cụ thể: Học xá Longlong 2,000peso/4 tuần ; Học xá Clark 1,600peso/4 tuần.