Dưới đây là thông tin về lịch nhập học của HELP English năm 2019.
* Ngày nhập học là ngày bắt đầu các hoạt động tại trường.
* Lịch đón là ngày trường tổ chức dịch vụ đón học viên theo nhóm.
* Lịch nghỉ lễ là lịch nghỉ lễ của chính phủ Philippines, lịch nghỉ lễ này là dự kiến và có thể được thay đổi.

Tháng Ngày nhập học Ngày đón Lịch nghỉ lễ
Tháng 12/2018 Dec 10 – Dec 23 Dec 9 – Dec 22 Dec 24, 25, 31
Tháng 1/2019 Jan 7 – Jan 21 Jan 6 – Jan 20 Jan 1
Tháng 2/2019 Feb 4 – Feb 18 Feb 3 – Feb 17 Feb 5
Tháng 3/2019 Mar 4 – Mar 18 Mar 3 – Mar 17
Tháng 4/2019 Apr 1 – Apr 15 – Apr 29 Mar 30 – Apr 14 – Apr 28 Apr 9, 18, 19
Tháng 5/2019 May 13 – May 27 May 12 – May 26 May 1
Tháng 6/2019 Jun 10 – Jun 24 Jun 9 – Jun 23 Jun 5, 12
Tháng 7/2019 Jul 8 – Jul 22 Jul 7 – Jul 21
Tháng 8/2019 Aug 5 – Aug 19 Aug 4 – Aug 18 Aug 12, 21, 26
Tháng 9/2019 Sep 2 – Sep 16 – Sep 30 Sep 1 – Sep 15 – Sep 29
Tháng 10/2019 Oct 14 – Oct 28 Oct 13 – Oct 27
Tháng 11/2019 Nov 11 – Nov 25 Nov 10 – Nov 24 Nov 1
Tháng 12/2019 Dec 9 – Dec 23 Dec 8 – Dec 22 Dec 24, 25, 30, 31

Lịch trình nhập học (PDF File)