Các chi phí địa phương (HELP English)

Dưới đây là các chi phí liên quan đến việc học tập và sinh hoạt tại HELP English (Philippines), tùy theo thời gian học, học viên sẽ phải hoàn thành các khoản phí khác nhau để đảm bảo đủ điều kiện học tập và sinh hoạt tại trong quá trình học tập tại trường.

[1 peso = 430 VND]

Những chi phí trên đây cần phải được hoàn thành trong ngày thực hiện tổ chức định hướng (Orientation) tại các học xá của HELP English

No Loại phí Mức phí
1 SSP | Giấy phép học tập đặc biệt (*) 6,300 peso
2 ACR-I card | thẻ ID cho người nước ngoài (**) 3,300 peso
3 Phí đặt cọc cho trường (***) 3,000 peso
4 Phí gia hạn visa (****) 3,440 peso
5 Tài liệu học tập 1000-2000 peso
6 Tiền điện, nước sinh hoạt 1100-1500 peso

(*) SSP (Giấy phép học tập đặc biêt) chỉ có giá trị trong 6 tháng.
(**) ACR-I Card: Thẻ cư trú cho người nước ngoài, có thời hạn 1 năm.
(***) Cuối chương trình, sau khi đã khấu trừ đi các khoản phí, học viên sẽ được hoàn lại.
(****) Phụ thuộc vào thời gian học tập tại Philippines.

Các giấy tờ trên sẽ được HELP English hỗ trợ học viên thực hiện và hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Visa Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5
Thời hạn 30 ngày 59 ngày 89 ngày 119 ngày 149 ngày 179 ngày
Mức phí P3,440 P4,710 P2,740 P2,740 P2,740

(*) Khi gia hạn lần 2, học viên cần làm thẻ Cư trú cho người nước ngoài (ACR-I Card)
(**) Khi gia hạn lần 6, học viên cần làm thẻ Cư trú dài hạn CRTV (P1,410)

Để xuất cảnh khi học tập hơn 6 tháng tại HELP English, học viên cần có giấy ECC – Exit Clearance Certificate.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*