Quy định về thay đổi học xá tại HELP English

Thông tin về việc thay đổi học xá

HELP English với quy mô của mình, hiện đang có 3 học xá (Clark – Longlong – Martin) và học viên được quyền thay đổi học xá học tập của mình. Quy định về thay đổi học xá được nêu dưới đây:

Quy đinh về thời gian chuyển học xá của HELP English

Sau 2 tuần tính từ ngày nhập học, học viên có thể yêu cầu chuyển học xá. Học viên sẽ di chuyển tới học xá mới một ngày trước khi chương trình học mới bắt đầu. Học viên chỉ được yêu cầu chuyển học xá khi thời gian học tập còn lại tối thiểu là 4 tuần.

Các học xá của HELP English có quyền từ chối học viên vì:

  • Thái độ học tập của học viên (nếu học viên bị phạt cấm túc tại học xá đang học, thì sẽ không được chuyển học xá)
  • Khả năng cung cấp của học xá và giáo viên tại học xá.

Chi phí di chuyển giữa các học xá HELP English sẽ được thanh toán bởi học viên. Chi phí cụ thể như sau:

  • Clark – Martin: 1500 pesos
  • Clark – Longlong: 1500 pesos
  • Longlong – Martin: 300 pesos

Chấp thuận yêu cầu chuyển học xá của học viên

Nếu học viên muốn gửi yêu cầu chuyển học xá, học viên cần trao đổi với quản lý học viên tại học xá trước. (Lưu ý: học viên cần trao đổi trước ngày bắt đầu chương trình mới 2 tuần nếu muốn học tại học xá mới chương trình kế tiếp)

Đối với học xá HELP Martin, học viên cần phải thực hiện bài kiểm tra đầu vào tại Học xá đang học tập trước, chỉ những học viên vượt qua bài kiểm tra mới được xét duyệt chuyển học xá.

Các tiêu chí đánh giá trong bài kiểm tra có thể tăng hoặc giảm, tùy vào sự điều chỉnh của trường.

Các chi phí đi kèm khi di chuyển giữa học xá của HELP English

Khi chuyển quá trình học tập giữa các học xá của HELP English, học phí của khóa học sẽ có sự thay đổi, quy định của trường như sau:

  • Nếu học phí tại học xá mới tương đương, trường sẽ không thu thêm phí.
  • Trong trường hợp học phí mới cao hơn, trường sẽ thu bổ sung.
  • Mức chi phí chênh lệch, học viên liên hệ với trung tâm tư vấn để biết thêm chi tiết.

Các chi phí liên quan đến điều kiện học tập như Visa, SSP, … sẽ không hoàn lại mà được tiếp tục xử lý. Các giấy tờ liên quan đến điều kiện học tập sẽ được tiếp tục xử lý tại Học xá đầu tiên học viên nhập học.

Chú ý

  • Nếu học viên vi phạm kỷ luật tại học xá mới, học viên sẽ bị phạt vào tiền đặt cọc tại học xá đó.
  • Sau khi chuyển học xá, học viên không được quay trở lại học xá cũ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*