ESL

ESL – ESL / ESL Intensive

Mô tả chương trình

Chương trình ESL được thiết kế cho các học viên năng động muốn được tham gia và trải nghiệm Tiếng Anh dưới nhiều hoạt động học tập và thực hành.

Trong khóa học này tại Học xá HELP Longlong, học viên sẽ học tập với một môi trường nghiêm khắc và nhiều áp lực được vận hành bởi hệ thống Sparta nguyên bản (Học viên không thể ra ngoài trong tuần) và phương pháp giảng dạy học thuật từ các giáo viên.

Hàng ngày, học viên sẽ có 4-5 lớp học 1:1 tập trung vào 4 kỹ năng chính (Nghe, Nói, Đọc, Viết) và 2 lớp học nhóm 1:4 để vận dụng các kỹ năng Tiếng Anh đã học dựa trên các hoạt động trong lớp. Bên cạnh đó, các lớp học đặc biệt (bắt buộc tham gia) sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên (với các lớp học học thuật và không học thuật).
*Học viên được yêu cầu có giờ tự học hàng ngày.

Chương trình ESL phù hợp với các học viên muốn học tập Tiếng Anh chuyên sâu hoặc muốn được ép bản thân học tập.

Cấp độ đào tạo

Sơ cấp – Trung Cấp – Cao cấp

Thông tin chi tiết

Class ESL ESL Intensive
Giờ học Thời lượng học tập
(Bắt buộc 8H + Tùy chọn 3H)
Thời lượng học tập
(Bắt buộc 9H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc Lớp học 1:1 Speaking (1H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Writing (1H)
Speaking (2H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Writing (1H)
Lớp học 1:4 Giao tiếp theo tình huống(1H)
Ngữ pháp + Thuyết trình(1H)
Giao tiếp theo tình huống(1H)
Ngữ pháp + Thuyết trình(1H)
Lớp học đặc biệt Tùy chọn Lớp học đặc biệt (2H)
※Học viên phải học một Lớp học đặc biệt
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra (1H)
(Tùy chỉnh theo trình độ học viên)
Tùy chọn Lớp Tùy chọn Tự học (2H)
Học nhóm ngữ pháp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*