Elite TESOL

ESL – Elite TESOL

Mô tả chương trình

Chương trình Elite TESOL được thiết kế cho các đối tượng học viên mong muốn trở thành những nhà giáo dục trong các trường danh tiếng hoặc tại các trung tâm đào tạo ESL tại địa phương hoặc quốc tế.

Trong khóa học này tại Học xá HELP Martins, cùng với hệ thống Elite Sparta và phương pháp giảng dạy học thuật, học viên sẽ học tập chương trình với cách thức tiếp cận giảng dạy chất lượng cao. Cùng với văn bằng quốc tế được công nhận, chương trình sẽ mở ra cơ hội trở thành giáo viên cho các học viên.

Hàng ngày, học viên sẽ có từ 4-5 lớp học cá nhân được sắp xếp với 3-4 lớp học về ESL và 1 lớp học về TESOL. Với lớp học ESL, học viên sẽ học các kiến thức liên quan đến ESL và thực hành trong 1 lớp học nhóm, với lớp TESOL, học viên sẽ học tập với giảng viên trong 1 lớp học đặc biệt và dành 1 giờ để học qua bài giảng Online. Bên cạnh đó, lớp học đọc buổi sáng (Morning Reading Class) sẽ giúp học viên phát triển kỹ năng nghe-phát âm và các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.

Cấp độ đào tạo

High Intermediate – High Advance (Level 6 – 9)

Thông tin chi tiết

Class Elite TESOL Elite TESOL Intensive
Class Hour Thời lượng học tập
(Bắt buộc 8H + Tùy chọn 2H)
Thời lượng học tập
(Bắt buộc 9H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc M.R.C Morning Reading Class (1H) Morning Reading Class (1H)
Lớp 1:1 Speaking (1H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Writing (1H)
Speaking (1H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Writing (1H)
TESOL training (1H)
Lớp 1:4 Giao tiếp theo tình huống(1H)
Phát triển kỹ năng nghe (1H)
Giao tiếp theo tình huống(1H)
Phát triển kỹ năng nghe (1H)
Lớp đặc biệt Lớp đặc biệt tùy chọn (2H)
※Học viên bắt buộc học 1 lớp
Lớp đặc biệt tùy chọn (2H)
※Học viên bắt buộc học 1 lớp
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra (1H) Bài kiểm tra (1H)
Tùy chọn Lớp tùy chọn Tự học (2H) Tự học (1H)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*