Elite ESL

ESL – Elite ESL / Elite Speaking Intensive

Mô tả chương trình

Chương trình Elite ESL được xây dựng cho các học viên mong muốn thành thục nhuần nhuyễn Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2 với mục đích sử dụng rộng rãi trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.

Trong khóa học này tại Học xá HELP Martins, học viên sẽ học tập với một môi trường vô cùng nghiêm khắc và nhiều áp lực được vận hành bởi hệ thống Sparta nguyên bản (Học viên không thể ra ngoài trong tuần) và phương pháp giảng dạy chuyên sâu học thuật từ các giáo viên.

Hàng ngày, học viên sẽ có 4-5 lớp học 1:1 tùy biến theo mong muốn của học viên, không chỉ trang bị cho học viên kiến thức về 4 kỹ năng Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) mà còn phát triển cho học viên các sử dụng Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa và cá nhân hóa. Cùng với đó, lớp học 1:4 sẽ cho học viên cơ hội để vận dụng các kỹ năng Tiếng Anh đã học dựa trên các hoạt động trong lớp. Bên cạnh đó, lớp học đọc buổi sáng (Morning Reading Class) sẽ giúp học viên phát triển kỹ năng nghe-phát âm và các lớp học đặc biệt (bắt buộc tham gia) sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên (thiên hướng học thuật).
*Học viên được yêu cầu có thời gian tự học hàng ngày.
*Học viên phải thực hiện bài kiểm tra 4 kỹ năng vào cuối tuần.

Chương trình Elite ESL chỉ dành cho các học viên đạt bài phỏng vấn đầu vào hoặc vượt qua bài kiểm tra trình độ.

Cấp độ đào tạo

Medium Intermediate – High Advanced (Cấp độ 6 – 9)

Thông tin chi tiết

Class Elite ESL Elite Speaking Intensive
Giờ học Thời lượng học tập
(Bắt buộc 9H + Tùy chọn 2H)
Thời lượng học tập
(Bắt buộc 10H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc M.R.C Morning Reading Class (1H) Morning Reading Class (1H)
Lớp 1:1 Speaking (1H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Writing (1H)
Speaking (2H)
Listening (1H)
Reading (1H)
Writing (1H)
Lớp 1:4 Lớp Giao tiếp tình huống(1H)
Lớp học nghe học thuật (1H)
Lớp Giao tiếp tình huống(1H)
Lớp học nghe học thuật (1H)
Lớp đặc biệt Lớp đặc biệt (2H)
※Học viên ESL phải học ít nhất 1 lớp
Lớp đặc biệt (2H)
※Học viên ESL phải học ít nhất 1 lớp
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra (1H) Bài kiểm tra (1H)
Tự chọn Lớp tự chọn Tự học (2H) Tự học (1H)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*