Elite Business English

ESL – Business English Program

Mô tả chương trình

Chương trình Elite Business English được xây dựng cho các đối tượng học viên muốn luyện tập và nhập vai mô phỏng các tình huống Thương mại thực tế như các chuyến công tác, các buổi họp, các buổi thuyết trình

Trong khóa học này tại Học xá HELP Martins, học viên sẽ học tập với một môi trường vô cùng nghiêm khắc và nhiều áp lực được vận hành bởi hệ thống Sparta nguyên bản (Học viên không thể ra ngoài trong tuần) và phương pháp giảng dạy chuyên sâu học thuật từ các giáo viên.

Học viên sẽ có 4 lớp học 1:1 tập trung vào 4 kỹ năng chính (Nghe, Nói, Đọc, Viết) với bối cảnh thương mại và 1 lớp học nhóm 1:4 để vận dụng các kỹ năng Tiếng Anh trong các tình huống mô phỏng thực tế (Thuyết trình, tranh luận, họp mặt, phỏng vấn…). Bên cạnh đó, lớp học đọc buổi sáng (Morning Reading Class) sẽ giúp học viên phát triển kỹ năng nghe-phát âm và các lớp học đặc biệt (bắt buộc) sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.
*Học viên được yêu cầu có thời gian tự học hàng ngày.
*Học viên phải thực hiện bài kiểm tra 4 kỹ năng vào cuối tuần.

Chương trình Elite Business English phù hợp với các học viên mong muốn làm việc trong các công ty đa quốc gia hay tổ chức đa văn hóa.

Cấp độ đào tạo

High Intermediate – High Advance (Cấp độ 6 – 9)

Thông tin chi tiết

Class Business Communication
Giờ học Thời lượng học tập
(Bắt buộc 8H + Tùy chọn 2H)
Bắt buộc M.R.C Morning Reading Class (1H)
Lớp 1:1 Business Presentation (1H)
Business Writing (1H)
Discussion (1H)
Debate / ESL (1H)
Lớp 1:4 Mô phỏng tình huống (1H)
Phát triển kỹ năng Nghe (1h)
Lớp đặc biệt Lớp đặc biệt (2H)
※Học viên ESL phải học ít nhất 1 lớp
Kiểm tra từ vựng Bài kiểm tra (1H)
Tự chọn Lớp tự chọn Tự học (2H)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*