Chương trình đào tạo HELP Martin được chuyên sâu hóa dành cho đối tượng học viên trình độ cao cấp và học viên luyện thi các kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế. Với quy định kỷ luật chặt chẽ và không khí học tập áp lực, học viên luôn được đặt trong không khí học tập căng thẳng, chuyên sâu.

Elite ESL

Khóa học Elite ESL tại HELP Martin bao gồm: 4 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, 1 lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Tài liệu học tập được phân chia phù hợp tùy theo trình độ đầu vào của học viên. Do được tổ chức với số lượng lớp học 1-1 không lớn, nên khóa học này là sự lựa chọn phù hợp với các học viên muốn dành nhiều thời gian cho việc tự học.

Room 4 weeks 8 weeks 12 weeks 16 weeks 20 weeks 24 weeks
Room 2 $1,330 $2,660 $3,990 $5,320 $6,650 $7,980
Room 1 $1,480 $2,960 $4,440 $5,920 $7,400 $8,880

Elite Speaking Intensive

Trong chương trình đào tạo HELP Martin, khóa học Elite Speaking Intensive bao gồm 5 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, 1 lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Tài liệu học tập được phân chia phù hợp tùy theo trình độ đầu vào của học viên. Khóa học này phù hợp với các học viên muốn phát triển toàn diện các kỹ năng.

Room 4 weeks 8 weeks 12 weeks 16 weeks 20 weeks 24 weeks
Room 2 $1,460 $2,920 $4,380 $5,840 $7,300 $8,760
Room 1 $1,610 $3,220 $4,830 $6,440 $8,050 $9,660

Business English

Chương trình Tiếng Anh giao tiếp thương mai (Business English) tại HELP Martin bao gồm: 4 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, 1 lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Trong các lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, chủ đề được học thường xuyên là về thảo luận, thuyết trình, hùng biện về các vấn đề trong bối cảnh thương mại. Khóa học này là sự lựa chọn cho các học viên muốn sử dụng tiếng Anh trong công việc.

Room 4 weeks 8 weeks 12 weeks 16 weeks 20 weeks 24 weeks
Room 2 $1,420 $2,840 $4,260 $5,680 $7,100 $8,520
Room 1 $1,570 $3,140 $4,710 $6,280 $7,850 $9,420

TOEIC | TOEFL | IELTS Advance

Các khóa học luyện thi này tại HELP Martin được dành cho các học viên muốn đạt điểm cao trong các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEFL, TOEIC. Khóa học là sự tiếp nối với chương trình luyện thi Basic ở 2 học xá HELP Longlong và HELP Martin. Khóa học bao gồm: 4 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên tập trung vào 2 kỹ năng Viết và Nói, lớp học nhóm nhỏ học tập kỹ năng làm bài Listening và Writing cùng với các kỹ năng bổ trợ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ.

Room 4 weeks 8 weeks 12 weeks 16 weeks 20 weeks 24 weeks
Room 2 $1,420 $2,840 $4,260 $5,680 $7,100 $8,520
Room 1 $1,570 $3,140 $4,710 $6,280 $7,850 $9,420

Chú ý:

Chi phí học tập cho các chương trình đào tạo HELP Martin bao gồm chi phí khóa học và chi phí ở trọ. Ngoài ra, học viên cũng cần chú ý đến các khoản phí phải đóng trước khi nhập học.

  • Phí đăng ký (Phí đăng ký học): 100USD
  • Phí đón học viên từ 30USD – 200 USD