Chương trình đào tạo HELP Longlong cung cấp nhiều khóa học cho nhiều đối tượng học viên, HELP Longlong phù hợp với các đối tượng học viên có trình độ sơ cấp và trung cấp. Bên cạnh đó, với môi trường học tập chuyên sâu kết hợp với kỉ luật nghiêm khắc, học viên được yêu cầu tập trung tối đa vào việc học để nâng cao năng lực Tiếng Anh.

Power ESL

Khóa học Power ESL tại HELP Longlong bao gồm: 4 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, 1 lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Tài liệu học tập được phân chia phù hợp tùy theo trình độ đầu vào của học viên. Do được tổ chức với số lượng lớp học 1-1 không lớn, nên khóa học này là sự lựa chọn phù hợp với các học viên muốn dành nhiều thời gian cho việc tự học.

Room 4 weeks 8 weeks 12 weeks 16 weeks 20 weeks 24 weeks
Room 4 $1,220 $2,440 $3,660 $4,880 $6,100 $7,320
Room 3 $1,300 $2,600 $3,900 $5,200 $6,500 $7,800
Room 2 $1,400 $2,800 $4,200 $5,600 $7,000 $8,400
Room 1 $1,680 $3,360 $5,040 $6,720 $8,400 $10,080

Power Speaking Intensive

Trong chương trình đào tạo HELP Longlong, khóa học Power Speaking Intensive bao gồm 5 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, 1 lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Tài liệu học tập được phân chia phù hợp tùy theo trình độ đầu vào của học viên. Khóa học này phù hợp với các học viên muốn phát triển toàn diện các kỹ năng.

Room 4 weeks 8 weeks 12 weeks 16 weeks 20 weeks 24 weeks
Room 4 $1,350 $2,700 $4,050 $5,400 $6,750 $8,100
Room 3 $1,430 $2,860 $4,290 $5,720 $7,150 $8,580
Room 2 $1,530 $3,060 $4,590 $6,120 $7,650 $9,180
Room 1 $1,810 $3,620 $5,430 $7,240 $9,050 $10,860

TOEIC | TOEFL | IELTS Basic

Các khóa học luyện thi này tại HELP Longlong được dành cho các học viên muốn đạt điểm cao trong các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEFL, TOEIC. Khóa học bao gồm 4 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên học tập trung cho 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết, lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Khóa học được thiết kế để ủng cố nền tảng và phát triển các kĩ năng cần thiết cho bài thi. Và là một sự lựa chọn phù hợp với các học viên đã có một nền tảng khá tiếng Anh.

Room 4 weeks 8 weeks 12 weeks 16 weeks 20 weeks 24 weeks
Room 4 $1,310 $2,620 $3,930 $5,240 $6,550 $7,860
Room 3 $1,390 $2,780 $4,170 $5,560 $6,950 $8,340
Room 2 $1,490 $2,980 $4,470 $5,960 $7,450 $8,940
Room 1 $1,770 $3,540 $5,310 $7,080 $8,850 $10,620

Chú ý:

Chi phí học tập cho các chương trình đào tạo HELP Longlong bao gồm chi phí khóa học và chi phí ở trọ. Ngoài ra, học viên cũng cần chú ý đến các khoản phí phải đóng trước khi nhập học.

  • Phí đăng ký (Phí đăng ký học): 100USD
  • Phí đón học viên từ 30USD – 200 USD