Other

HELP English Online Program

Chương trình Tiếng Anh Online được thiết kế cho học viên ở mọi trình độ Tiếng Anh(từ sơ cấp đến cao cấp). Chương trình là một sự lựa chọn phù hợp cho các học viên muốn học Tiếng Anh một cách thuận tiện (từ xa) với chi phí học tập hợp lý.

Other

Tài liệu

Brochure Brochure Tổng quan về HELP HELP English Brochure Chương trình Trại hè Tiếng Anh 2018 Junior Camp 2018 (Vn) Brochure Chương trình Tiếng Anh Online HELP Ivoline – Online Brochure Tổng quan về HELP