HELP News

Halloween Party – HELP Longlong Campus

Trang phục Halloween, kẹo, “chơi khăm hay đối tốt”, lồng đèn bí ngô jack-o’. Khởi nguồn của Halloween; dựa theo tựa sách ‘Halloween—An American Holiday, An American History’, một vài người dân ở vùng Celtic,

HELP News

Thailand Junior Camp 2018

Trong tháng 10 vừa qua, HELP English đã tổ chức Chương trình Winter Camp tại học xá HELP Clark cho các bạn nhỏ học viên Thái Lan từ 11 đến 16 tuổi. Tuy chương trình chỉ kéo dài 3 tuần nhưng nó đã mang lại những dấu ấn và kỷ niệm sâu đậm cho các bạn.