HELP's Blog

Blog: Writing Task 1: From complex into simple!

At the present, the skill that I most prefer in IELTS is Writing Task 1. Few months ago, I cannot write any English correct sentences and I always wonder why others could write one essay about a chart, graph, process and map in Writing Task 1 within only 20 minutes? That is unbelievable, to me!

HELP's Blog

Blog: Bài kiểm tra trình độ và buổi thuyết trình tại HELP Longlong

Một chương trình của HELP kéo dài 4 tuần, với sự bố trí như vậy, học viên học khóa học ESL (Tiếng Anh giao tiếp) sẽ phải làm bài kiểm tra trình độ QE (Qualification Exam) mỗi 4 tuần 1 lần, trong khi đó, các học viên của khóa học IELTS/TOEIC/TOEFL phải thực hiện các bài thi thử moc-test mỗi 2 tuần 1 lần.

HELP's Blog

Blog: Lớp IELTS Writing tại HELP Martin

Nhắc đến IELTs, có thể nhiều bạn sẽ tò mò về lớp học tại HELP Martins diễn ra như nào, học ra làm sao, ngay cả các bạn mới đén cũng hỏi mình rất nhiều về câu hỏi này, sẵn dịp này, mình sẽ giới thiệu với các bạn về lớp học Writing Task 1 của mình với cô Jem “xinh đẹp” hihi.