Other

HELP English Online Program

Chương trình Tiếng Anh Online được thiết kế cho học viên ở mọi trình độ Tiếng Anh(từ sơ cấp đến cao cấp). Chương trình là một sự lựa chọn phù hợp cho các học viên muốn học Tiếng Anh một cách thuận tiện (từ xa) với chi phí học tập hợp lý.

Programs in HELP Junior

Trại hè IELTS Chuyên sâu

– Môi trường học tập chuyên sâu, học thuật.
– Học viên ở độ tuổi 15 đến 17 tuổi.
– Trình độ: Trung cấp đến Cao cấp.
– Thời lượng: 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần.
*Trung tâm khảo thí IELTS tại học xá.

Programs in HELP Junior

Trại hè Tiếng Anh Chuyên sâu

– Môi trường học tập chuyên sâu, học thuật.
– Học viên ở độ tuổi 15 đến 17 tuổi.
– Trình độ: Sơ cấp đến Cao cấp.
– Thời lượng: 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần.

Programs in HELP Junior

Trại hè Tiếng Anh Tổng quan

– Môi trường học tập thân thiện.
– Học viên ở độ tuổi 7 đến 14 tuổi.
– Trình độ: Sơ cấp đến Cao cấp.
– Thời lượng: 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần.

Programs in HELP Clark

Online TESOL

Chương trình Super TESOL được thiết kế cho các đối tượng học viên mong muốn trở thành những nhà giáo dục trong các trường danh tiếng hoặc tại các trung tâm đào tạo ESL tại địa phương hoặc quốc tế.

Programs in HELP Longlong

Online TESOL

Chương trình Elite TESOL được thiết kế cho các đối tượng học viên mong muốn trở thành những nhà giáo dục trong các trường danh tiếng hoặc tại các trung tâm đào tạo ESL tại địa phương hoặc quốc tế.