HELP Campuses Information

Học xá HELP Martins

· Địa điểm thi IELTS chính thức
· Chính sách EOP 24/24.
· Chỉ nhận học viên đỗ phỏng vấn.
· Đội ngũ giáo viên xuất sắc.

HELP Campuses Information

Học xá HELP Clark

· Nhiều trang thiết bị (hồ bơi, golf).
· Tọa lạc trong căn cứ không quân.
· Cách sân bay Clark 3 phút di chuyển.