Chương trình trại hè HELP

Programs in HELP Junior

Trại hè IELTS Chuyên sâu

– Môi trường học tập chuyên sâu, học thuật.
– Học viên ở độ tuổi 15 đến 17 tuổi.
– Trình độ: Trung cấp đến Cao cấp.
– Thời lượng: 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần.
*Trung tâm khảo thí IELTS tại học xá.

Programs in HELP Junior

Trại hè Tiếng Anh Chuyên sâu

– Môi trường học tập chuyên sâu, học thuật.
– Học viên ở độ tuổi 15 đến 17 tuổi.
– Trình độ: Sơ cấp đến Cao cấp.
– Thời lượng: 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần.

Programs in HELP Junior

Trại hè Tiếng Anh Tổng quan

– Môi trường học tập thân thiện.
– Học viên ở độ tuổi 7 đến 14 tuổi.
– Trình độ: Sơ cấp đến Cao cấp.
– Thời lượng: 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần.

Thư viện hình ảnh